Manche bistouri

REFERENCE: I08-010-030

Manche de Bistouri

RéférenceType
I08-010-030Manche Bistouri n° 3
I08-014-040Manche Bistouri n° 4